EQUIP TÈCNIC I COL·LABORADORS

Disseny , Projecte Arquitectònic i Direcció d'Obra:
Patricia Palacín Amat (Arquitecta)

Direcció d'Execució Obra:
Antonio Ferrer Arija (Arquitecte Tècnic)